El tupí es un formatge d’ovella molt valorat per la gent del Pirineu

El tupí es un formatge d'ovella molt valorat per la gent del Pirineu

El tupí es un formatge d’ovella molt valorat per la gent del Pirineu

El tupí es un formatge d’ovella molt valorat per la gent del Pirineu

El tupí es un formatge d'ovella molt valorat per la gent del Pirineu